ติดต่อเรา + 02-997-2200-30 ext 3631

INFINITY CHAIR / DEmark 2020

505 ครั้ง
05 August 2020
DESIGN
แชร์

Infinity chair

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาการออกแบบ วิทยาลัยการออกแบบ ม.รังสิต ได้รับรางวัล สินค้าไทยที่มีการออกแบบดี Design Excellence Award 2020 (DEmark) และได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการพิจารณารับรางวัลระดับนานาชาติ Good Design Award 2020(G-Mark) ณ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ออกแบบ : นายราชดนัย ณ จำปาศักดิ์
ผู้ควบคุมการผลิต : นางสาววิจิตรตรา เงื่อนไข่น้ำ
ชื่อผลงาน : Infinity chair

 

RSU, Design Department

แชร์