ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

FASHION DESIGN

6433 ครั้ง
04 July 2022
แชร์
Student ID : 6101097
Creative Wear

JUST OBEY THE TIME

สิรวิชญ์ วิชุลดาวุธ


โครงการศิลปนิพนธ์การออกแบบเครื่องเเต่งกายโดยได้รับแรงบันดาลใจจากผลของการไม่เคารพซึ่งกฎของเวลา

Contact
siravvit.srw@gmail.com

   ไม่มีอะไรสามารถหยุดหรือเปลี่ยนแปลงเวลาที่ผ่านไป อย่างไรก็ตามทุกอย่างรอบๆเวลามักจะเปลี่ยนไปในทางที่เป็นธรรมชาติ แต่ถ้าเรารีบล่ะ ถ้าเราบังคับให้เวลาเปลี่ยนไปในทางที่ผิดปกติล่ะ แล้วจะเกิดอะไรขึ้น

แชร์

APPLICATION FORM