ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

DESIGN (English Program)

6343 ครั้ง
04 June 2021
แชร์
Student ID : 6001732
Lifestyle

โครงการออกแบบชุดรองเท้าจากกาบกล้วย

ทิตินันท์ จุลานนท์


ชุดรองเท้าจากวัสดุกาบกล้วย

Contact
thitinun.c99@gmail.com

ผลิตภัณฑ์รองเท้าแตะ และรองสลิปเปอร์ที่มีจุดเด่นที่การนำวัสดุกาบกล้วยจากต้นกล้วย ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ โดยมีวัตถุประสงค์ในการลดการใช้วัสดุสังเคราะห์ในการผลิตรองเท้าเพื่อตอบสนองกับกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบันที่เริ่มหันมาบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การออกแบบผลิตภัณฑ์รองเท้าโดยใช้วัสดุกาบกล้วยนั้นยังช่วยให้ตัวผลิตภัณฑ์มีความแตกต่าง และดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

แชร์

APPLICATION FORM