ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

DESIGN (English Program)

4707 ครั้ง
05 June 2021
แชร์
Student ID : 5904607
Home decore

โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะ กรณีศึกษา ชุมชนกุฏีจีน

ณัฐนิช ธานีรัตน์


เฟอร์นิเจอร์สาธารณะของชุมชนกุฏีจีน แหล่งรวมผู้คนระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยว เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนบริบทต่างๆได้ทุกเทศกาลและชีวิตประจำวัน

Contact
nattanit.tnr@gmail.com

ในชุมชนกุฏีจีนปัจจุบันเป็นชุมชนที่เก่าแก่และพื้นที่จำกัดอย่างมาก เนื่องจากเป็นชุมชนที่แออัดและมีความหลากหลายของศาสนา เช่น ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ และ ศาสนาของจีน โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะ เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถเคลื่อนที่และสามารถเปลี่ยนบริบทให้กับทางชุมชน สามารถใช้ในการบังคับที่จอดรถและการนั่งพัก และมีจุดถ่ายรูปให้กับนักท่องเที่ยวจุดถ่ายรูปจะเป็นการนำลายของแต่ละศาสนามารวมกัน สื่อถึงการเชื่อมโยงที่ดีต่อกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

แชร์

APPLICATION FORM