ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

DESIGN (English Program)

5538 ครั้ง
05 June 2021
แชร์
Student ID : 6003855
Lifestyle

โครงการออกแบบเซรามิคที่มีคุณสมบัติดูดซับกลิ่นอดรม่าในตัวเอง

ธนาดล จันธิมา


เซรามิคดูดกลิ่นอโรม่า

Contact
thanadol.j60@rsu.ac.th

เซรามิคที่มีจุดเด่นในการกักเก็บและดูดซึ่มกลิ่นหอมอโรม่าเพื่อยืดระยะเวลาการคงอยู่ของกลิ่นให้นานมากขึ้น
เพื่อปรับสภาพอากาศในที่อยู่อาศัยให้มีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับการพักผ่อนของตัวผู้ใช้งาน

แชร์

APPLICATION FORM