ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

DESIGN (English Program)

5282 ครั้ง
05 June 2021
แชร์
Student ID : 6001498
Lifestyle

โครงการออกแบบชุดแต่งรถยนต์สำหรับรถยนต์ City car (Toyota yaris 2020)

กิตติธัช จันทร์เพ็ญ


ชุดแต่งรถยนต์รุ่น Toyota Yaris 2020

Contact
Jammykittituch@gmail.com

ในปัจจุบัน รถยนต์ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ซึงผู้คนให้ความสําคัญเนื่องจากจะให้ความสะดวกสบายในการเดินทาง ความปลอดภัยแล้ว ยังบ่งบอกถึงรสนิยมและฐานะทางสังคมของผู้ขับขี่ ทําให้ตลาดรถยนต์มีความน่าสนใจและมีการแข่งขันกันรุนแรงอย่างต่อเนื่องความต้องการให้รถยนต์มีความสวยงาม หรูหรา ทันสมัย ก่อให้เกิดความต้องการในการใช้อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ถึงแม้ว่าสินค้าดังกล่าวจะมีราคาค่อนข้างสูงและจัดเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า สินค้าประดับยนต์ได้เข้ามามีบทบาทต่อผู้ใช้รถยนต์อย่างมาก

แชร์

APPLICATION FORM