ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

DESIGN (English Program)

5344 ครั้ง
05 June 2021
แชร์
Student ID : 6004971
Lifestyle

โครงการออกแบบชุดเฟอร์นิเจอร์ใช้งานนอกสถานที่เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการใช้งานของนักท่องเที่ยวแกลมปิ้ง

อดิเทพ ศรีประเสริฐ


ชุดเฟอร์นิเจอร์สำหรับนักท่องเที่ยวแกลมปิ้ง

Contact
adithepsps@gmail.com

ในปัจจุบันแคมป์ปิ้งกำลังได้รับความนิยมมาก เนื่องจากเกิดเทรนด์การแคมป์ปิ้งใหม่ขึ้น เรียกว่า แกลมปิ้ง โดยมาจากคำว่าglamorous (น่าดู น่ามอง, ซึ่งมีเสน่ห์) กับคำว่า camping โดยการตั้งแคมป์ของพวกเขาเป็นการออกแคมป์ที่หรูหราทางความรู้สึก มีการจัดเตรียมของเพื่ออำนวยความสะดวกสบาย และยังคำนึงถึงความสวยงามเพื่อเขาจะได้ถ่ายภาพบรรยากาศเก็บเป็นความทรงจำกับหมู่คณะ โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบชุดโต๊ะแคมป์ปิ้ง สำหรับทำกิจกรรมร่วมกับหมู่คณะ ที่สามารถปรับแต่งและตอบสนองตามการใช้งานของผู้ใช้

แชร์

APPLICATION FORM