ติดต่อเรา + 02-997-2200-30 ext 3631

PHOTOGRAPHY AND VISUAL MEDIA

1929 ครั้ง
28 August 2020
แชร์
Student ID : 5900831
Digital print

" มัณฑะเลย์ “

อธิชา คงมั่น


ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ เป็นการนำเสนอเรื่องราว วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ ของผู้คนในมัณฑะเลย์ที่มีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนา

Contact

ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ เป็นการนำเสนอเรื่องราว วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ ของผู้คนในมัณฑะเลย์ที่มีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนา ซึ่งสามารถสร้างสีสันและความประทับใจแก่ผู้คนที่ได้ไปเยือน งานชุดนี้สร้างสรรค์ผ่านภาพถ่ายในรูปแบบ ภาพถ่ายเชิงสารคดี (Documentary) เพื่อบันทึกบอกเรื่องราวในมุมมองของตัวข้าพเจ้าเอง

ทั้งนี้ข้าพเจ้าพบว่าชีวิตของผู้คนในมัณฑะเลย์ มีพลวัตร และอัตลักษณ์ที่หลากหลาย ถึงแม้ว่าเขาจะมีความเชื่อทางศาสนาเพิ่มส่วนใหม่ แต่วัฒนธรรมทางศาสนาทางด้านอื่นที่สามารถแทรกตัวอยู่ในเมืองแห่งนี้ได้อย่างมีนัยยะที่สำคัญทางสังคม

แชร์

APPLICATION FORM