ติดต่อเรา + 02-997-2200-30 ext 3631

PHOTOGRAPHY AND VISUAL MEDIA

895 ครั้ง
28 August 2020
แชร์
Student ID : 5703920
Digital print

" ความปราถนาเพียงหนึ่งเดียวของฉัน "

ณพงษ์ ฉิ่งสุวรรณโรจน์


ความต้องการลึกๆ ที่อยู่ในใจของเรามาตลอด ความต้องการที่จะทำลายกำแพงในใจของตัวเราเองที่มีต่อพ่อซึ่งในวัยเด็ก

Contact

ความต้องการลึกๆ ที่อยู่ในใจของเรามาตลอด ความต้องการที่จะทำลายกำแพงในใจของตัวเราเองที่มีต่อพ่อซึ่งในวัยเด็ก เราเคยก่อมันขึ้นมาจากความผิดหวัง ความไม่เข้าใจ ความน้อยใจ และอคติ เพื่อปิดกั้นและสร้างระยะห่างระหว่างเรากับพ่อ และกำแพงนั้นก็ค่อยๆสูง และหนาขึ้นเรื่อยมา กลับกัน ความสุข ความรัก ความอบอุ่นที่ได้รับมา กลับไม่อาจกัดกร่อนกำแพงนั้นได้เลย

จนวันหนึ่งที่มีโอกาสได้มานั่งพินิจมองกำแพงสูงใหญ่ในใจนั้น ก็เกิดเป็นความกลัวขึ้นมาว่า ถ้าขืนปล่อยไว้แบบนี้นานวันเข้าอาจไม่มีโอกาสที่จะพังมันลงได้อีกแล้ว

ความปรารถนาเพียงหนึ่งเดียวของฉัน เป็นงาน self portrait nude ที่จะมีตัวเราเปลือย และมีคุณพ่อเป็นตัวเล่าเรื่องถึง สภาพแรกเกิดอันเป็นความประทับใจครั้งแรกที่พ่อมีต่อเรา รวมถึงสภาวะที่ไม่มีอะไรต้องปิดบังต่อกัน ในฉากของบ้านที่สองพ่อลูกเติบโต และใช้เวลาร่วมกันมา

แชร์

APPLICATION FORM