ติดต่อเรา + 02-997-2200-30 ext 3631

PHOTOGRAPHY AND VISUAL MEDIA

485 ครั้ง
28 August 2020
แชร์
Student ID : 5903494
Digital print

" Religious "

พงศ์ศักดิ์ แดงน้อย


ช่วงเวลาที่ผ่านมาของข้าพเจ้า มีเหตุการณ์หลายอย่างรอบตัวข้าพเจ้าที่เข้ามา ทำให้มีความรู้สึกที่แตกต่างกันไป

Contact

ช่วงเวลาที่ผ่านมาของข้าพเจ้า มีเหตุการณ์หลายอย่างรอบตัวข้าพเจ้าที่เข้ามา ทำให้มีความรู้สึกที่แตกต่างกันไป เช่น เศร้า เหงา มีความสุข เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากจิตใจของข้าพเจ้า

ซึ่งข้าพเจ้ามองเห็นความไม่มีศาสนาอยู่ในตัวของข้าพเจ้า จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานชุดนี้ ด้วยการถ่ายทอดผ่านภาพถ่ายแตกต่างออกไป จึงเกิดขึ้นมาเป็นงานชุด “ Religious ”

แชร์

APPLICATION FORM