ติดต่อเรา + 02-997-2200-30 ext 3631

PHOTOGRAPHY AND VISUAL MEDIA

495 ครั้ง
01 September 2020
แชร์
Student ID : 5806468
Digital print

" คุณยาย "

เมธี บุญประเสริฐ


ภาพในความทรงจำ ถ่ายทอดจากประสบการณ์ส่วนตัวของข้าพเจ้า ที่มองคุณยายในทุกวันที่ใช้ชีวิตร่วมกัน

Contact

ภาพในความทรงจำ ถ่ายทอดจากประสบการณ์ส่วนตัวของข้าพเจ้า ที่มองคุณยายในทุกวันที่ใช้ชีวิตร่วมกัน เป็นภาพที่มองแล้วต้องคิดถึงคุณยายทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิต กิจวัตรประจำวันของคุณยายสิ่งของส่วนตัวคุณยาย รวมถึงสิ่งที่ท่านชอบอย่างชอบปลูกต้นไม้ ทำงานเย็บผ้า เป็นความทรงจำอันมีค่าตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน เป็นภาพที่นึกถึงแล้วรู้สึกอยากย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้น เป็นความทรงจำที่ไม่เหมือนกับใคร มีแต่ข้าพเจ้าเท่านั้นที่รับรู้และรู้สึกถึงได้

แชร์

APPLICATION FORM