ติดต่อเรา + 02-997-2200-30 ext 3631

PHOTOGRAPHY AND VISUAL MEDIA

465 ครั้ง
01 September 2020
แชร์
Student ID : 5806133
Digital print

“ ภาพจำ “

ทศพล สุวรรณนาวิน


งานศิลปนิพนธ์ชุดนี้เป็นสไตล์งาน ลองเอกซ์โพเชอร์ ถ่ายทอดความสัมพันธ์ระหว่างตัวข้าพเจ้า กับสถานที่

Contact

งานศิลปนิพนธ์ชุดนี้เป็นสไตล์งาน ลองเอกซ์โพเชอร์ ถ่ายทอดความสัมพันธ์ระหว่างตัวข้าพเจ้า กับสถานที่ ที่มีความสำคัญ และมีความหมายบางอย่างเกี่ยวเนื่องกับตัวของข้าพเจ้า ในเกือบทุกช่วงอายุวัยของข้าพเจ้า เหมือนกับว่านำพาตัวเองกลับไปหาความทรงจำในอดีต ณ ครั้งหนึ่งสถานที่นั้นอาจทำให้มีความสุข และความรู้สึกเศร้า แต่ความรู้สึกนั้นยังคงอยู่ในความทรงจำทุกครั้ง เมื่อนึกถึงสถานที่นั้น

แชร์

APPLICATION FORM