ติดต่อเรา + 02-997-2200-30 ext 3631

PHOTOGRAPHY AND VISUAL MEDIA

463 ครั้ง
01 September 2020
แชร์
Student ID : 5900738
Digital print

" Movement 7 "

ศิวกรณ์ เจริญโยธิน


ผู้สร้างเฝ้าถามถึงการมีอยู่ของตัวตน ตัวงานมีการเปรียบเทียบของสิ่งมีชีวิต

Contact

ผู้สร้างเฝ้าถามถึงการมีอยู่ของตัวตน ตัวงานมีการเปรียบเทียบของสิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิต เป็นสื่อให้ตีความไปทางความคิด และต้องการตั้งคำถามกับความจริง ณ ปัจจุบันขณะ ถูกเล่าด้วยภาพถ่าย เรียบง่าย และไม่ซับซ้อน

ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ได้นำเสนอความรู้สึก ผ่านประสบการณ์ ความคิด ของผู้สร้าง และได้ทดลองทางภาพถ่าย เพื่อเสนอ visual ที่แตกต่างไปจากเดิม แต่ยังคงแก่นสารของตัวงาน

ผู้สร้างได้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของบางสิ่ง โดยใช้ความเคลื่อนไหว และความสงบนิ่งในภาพถ่าย

แชร์

APPLICATION FORM