ติดต่อเรา + 02-997-2200-30 ext 3631

PHOTOGRAPHY AND VISUAL MEDIA

689 ครั้ง
02 September 2020
แชร์
Student ID : 5902105
Digital print

" Space Gray "

ภวินท์ วรรณทานะ


คลองเตย เป็นสถานที่ชื่อดังของกรุงเทพในเรื่องของชุมชนที่มีประชากรมาก

Contact

คลองเตย เป็นสถานที่ชื่อดังของกรุงเทพในเรื่องของชุมชนที่มีประชากรมาก และมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมอยู่สูง ด้วยประชากรในชุมชนเองที่มีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน และเรื่องการจัดการที่ยังไม่ดีเท่าที่ควร แล้วด้วยประชากรที่เยอะหนึ่งในนั้นคือ เด็ก ซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูงในเรื่องความอันตรายและยาเสพติดในพื้นที่

ผู้สร้างจึงมีความสนใจที่จะสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของชุมชนคลองเตย ผ่านทางของเล่นและเด็กในชุนชนในรูปแบบภาพถ่ายสารคดี

 

 

แชร์

APPLICATION FORM