ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

PHOTOGRAPHY AND VISUAL MEDIA

5291 ครั้ง
29 June 2022
แชร์
Student ID : 6104384
Digital print

สิ่งเล็กๆที่ในป่า

สิตานัน ร่วมรักบุญ


เป็นการนำเสนอถึงการใช้ชีวิตของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ยังคงต้องพึ่งพาอาศัยผืนป่าเพื่อการอยู่รอด

bemy_beam@hotmail.com

เป็นการนำเสนอถึงการใช้ชีวิตของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ยังคงต้องพึ่งพาอาศัยผืนป่าเพื่อการอยู่รอด ซึ่งจะสื่อให้ผู้คนได้รับรู้ถึงการมีชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่หาดูได้ยาก ตระหนักถึงการให้ความสำคัญกับสิ่งที่ถูกมองข้าม เพื่อดำรงไว้ซึ่งความงดงามของธรรมชาติ ให้คงอยู่ไปอย่างที่ควรจะเป็น


 

แชร์

APPLICATION FORM