ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

PHOTOGRAPHY AND VISUAL MEDIA

6261 ครั้ง
28 June 2022
แชร์
Student ID : 6105054
Glass Printing

กลิ่นของความทรงจำ

สุทธิชา หอมสูงเนิน


"กลิ่นของความทรงจำ จากเหตุการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 เราต้องหยุดอยู่บ้านเป็นเวลานาน จึงทำให้คิดถึงช่วงเวลาเก่าๆช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดนี้ จึงได้เริ่

Contact
sutticha.h@gmail.com

จากเหตุการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 เราต้องหยุดอยู่บ้านเป็นเวลานาน จึงทำให้คิดถึงช่วงเวลาเก่าๆช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดนี้ จึงได้เริ่มนำภาพที่ทำให้คิดถึงเวลานั้นๆ มาทำการทดลองสร้างภาพด้วยวิธีการ Anthotype ซึ่งสามารถทำได้ที่บ้านด้วยวัตถุดิบในครัวและรอบบ้าน ทำการทดลองเพื่อหาวัตถุดิบที่จะสร้างภาพในความทรงจำได้ชัดที่สุด โดยเสริมความทรงจำให้ชัดขึ้นด้วยกลิ่นที่เกี่ยวข้องกับภาพ


 

แชร์

APPLICATION FORM