ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

PHOTOGRAPHY AND VISUAL MEDIA

4172 ครั้ง
01 July 2022
แชร์
Student ID : 6100612
Digital print

Story life of homeless

ศุภกร แก้วจันทร์ฉาย


Story life of homeless เป็นการเสนอวิถีชีวิตของคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ในกทมว่าพวกเขาคนเหล่านี้ต้องมาใช้ชีวิตแบบไม่มีบ้านมันเป็นปัญหาที่เลื่อมล้ำทางสังคม

Contact
Bastinn.49@gmail.com


  เป็นการนำเสนออีกแง่มุมของสังคม ที่สะท้อนความเลื่อมล้ำและสถานะภาพทางสังคม โดยเลือกถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตของพวกเขาผ่านมุมมองที่แตกต่างออกไป 


 

แชร์

APPLICATION FORM