ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

PHOTOGRAPHY AND VISUAL MEDIA

6744 ครั้ง
01 July 2022
แชร์
Student ID : 6100395
Digital print

Episode

ธนภัทร กองน้ำ


การเดินทางของผมเป็นการเดินทางเพื่อออกจากกรอบที่ครอบครัวพยายามสร้างให้ เป็นการออกจากพื้นที่คอมฟอร์ทโซนที่มันสบายใจ

Contact
folkfolk300513@gmail.com

    ศิลปนิพนธ์ชิ้นนี้ข้าพเจ้านำเสนอเป็นสมุดภาพบันทึกความทรงจำ ข้าพเจ้าทำการออกเดินทางเพื่อออกจาก comfort zone และแสวงหาความสุขในการเดินทาง การได้ไปในที่ที่ไม่เคยไปเป็นครั้งแรก ได้ตัดสินแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ ด้วยตัวข้าพเจ้าเอง และนำเสนอตัวตนของข้าพเจ้าผ่านการบันทึกด้วยงานภาพถ่ายจากการเดินทางในพื้นที่ต่าง ๆ การเดินทางในแต่ละครั้ง ข้าพเจ้าเลือกสถานที่ที่มาจากความชอบส่วนตัวและเป็นสถานที่ที่ตัวข้าพเจ้านั้นไม่เคยไปและไม่เคยหาข้อมูลอย่างลึกซึ้ง ทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนคาดเดาไม่ได้ เช่น สภาพอากาศ และด้วยก้าวแรกในการออกไปทำอะไรด้วยตัวเอง ข้าพเจ้าอยากนำเรื่องราวของการเดินทางในแต่ละครั้งเล่าผ่านภาพฟิล์มและบันทึกลงในสมุดภาพของความทรงจำ


 

แชร์

APPLICATION FORM