ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

VISUAL COMMUNICATION DESIGN

7119 ครั้ง
01 July 2022
แชร์
Student ID :
Interactive Multimedia

โครงการออกแบบสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

คณาภรณ์ ศรีวิชัยนวล


โครงการออกแบบสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

floatty17@gmail.com

คณิตศาสตร์ คือศาสตร์แห่งการคิดคำนวณ ซึ่งมีระบบการคิดที่สลับซับซ้อนทำให้ นักเรียนผู้ที่กำลังศึกษายากที่จะเข้าใจ วิชาคณิตศาสตร์จึงเป็นวิชาที่นักเรียนไม่อยากเรียนมากที่สุด ได้รับการจัดอันดับโดย กรุงเทพโพลล์” ซึ่งเก็บข้อมูลจากเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 31 แห่ง

จากผลการวิจัยพบว่าเด็กนักเรียนเริ่มมีแววไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ตอนที่ศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 4 เนื่องจากมีการเรียนเรื่องของ “เศษส่วน” ไม่ใช่การหาคำตอบจากจำนวนเต็มอีกต่อไปดังนั้นเพื่อให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สนุกกับการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ผู้จัดทำจึงสร้างเกมคณิตศาสตร์ขึ้นมา โดยตัวเกมจะเป็นเกมแนว Turn-based RPG ที่สอดแทรกเนื้อหาคณิตศาสตร์เข้าไปในเกม สามารถสะสมตัวละครจัดทีมต่อสู้ มีระบบให้สานสัมพันธ์กับตัวละครเพื่อปลดล็อกเนื้อเรื่องความลับ และทางเกมจะมอบตราประทับให้เมื่อปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จลุล่วง

 

รับชม > 360° VIRTUAL TOUR

https://outsetthesisvr360.online/VCD_OUTSET/

 

แชร์

APPLICATION FORM