ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

"คลาสเรียนศาสตร์แห่งสุข"

9,957 ครั้ง
11 March 2021
College of Design
แชร์

 "คลาสเรียนศาสตร์แห่งสุข" 
 

คลาสแห่งความสุข อีกหนึ่งรายวิชาของวิทยาลัยการออกแบบที่เปิดให้นักศึกษาชั้นปีที่  1  ได้ศึกษาเรียนรู้  ด้วยความตั้งใจของทีมผู้สอนที่ให้ความสำคัญกับเนื้อหา แนวคิด และร่วมค้นหาวิทยาศาสตร์แห่งความสุขในชีวิต

ให้นักออกแบบในอนาคตสามารถนำศาสตร์นี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างความสุขทางกายและทางจิตใจ เพิ่มพูนศักยภาพพลังบวกให้นักออกแบบของเราพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
 

การเรียนรู้เพื่อเข้าใจตนเองและสังคมในรายวิชาจะจัดให้มีแบบฝึกคิดและกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดความสุขในระดับต่างๆ อย่างเป็นสากล เรียนรู้ความเป็นมาของความสุขที่ธรรมชาติสรรค์สร้างและเกิดขึ้นบนโลกอย่างสวยงาม พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นจากความคิดภายในสมองสู่ร่างกายภายนอกอย่างเป็นรูปธรรม เนื้อหาในคลาสครอบคลุมเรื่องของนิยามและประเภทความสุข ศิลปะ/ดนตรีบำบัด การแบ่งปันความสุขในครอบครัว ความสุขจากการช่วยเหลือแบ่งปันในสังคม และอื่นๆ ที่เกี่ยวโยงในประเด็นความสัมพันธ์ของรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างมีสุขและเข้าใจคุณค่าแก่นักศึกษา 
 

ในภาคการศึกษาที่ผ่านมานักศึกษาได้ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่แนวคิดความสุขสู่สังคมอย่างน่าสนใจ อาทิเช่น ความสุขจากดนตรีสร้างแรงบันดาลใจรูปแบบคอนเสิร์ต ความสุขจากข้อความด้วยการออกแบบกราฟิกแห่งสุขบนโปสการ์ดให้ผู้ชมเขียนข้อความให้ตนเองในอนาคต ความสุขแห่งความทรงจำในวัยเด็ก โดยนำของเล่นในวัยเด็กที่เป็นความทรงจำสวยงามมาสร้างประติมากรรมให้ผู้เข้าชมนิทรรศการหยิบของเล่นกลับบ้านได้ ความสุขแห่งสีและการระบายสีเพื่อผ่อนคลาย ความสุขจากการถ่ายภาพ ‘รอยยิ้ม’ แชร์ไปในสังคมออนไลน์ ความสุขอันโอชะจากรสชาติอาหาร และการนำเสนอความสุขอย่างสร้างสรรค์ผ่านไอเดียรูปแบบต่างๆ จากกลุ่มนักศึกษา วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

แน่นอนว่าศาสตร์แห่งความสุข เป็นเสมือนแนวคิดที่ดูราวกับไม่สามารถจับต้องมองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่ผู้ที่ศึกษาสามารถสัมผัสความสุขได้จากการเรียนรู้ผ่านกระบวนการและเนื้อหาในคลาสเรียนที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ร่วมกัน ไปสู่การแปรผลลัพธ์ที่สัมผัสได้เป็นพลังความสุขที่ยิ่งใหญ่ สร้างความเข้าใจสู่ Empathy Design หรือการออกแบบที่เข้าใจถึงความรู้สึกผู้ใช้อย่างแท้จริง เพื่อตนเองและสังคมอย่างชาญฉลาดต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด

แชร์