ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

GRAB AND GO 2020 x SO/ BANGKOK

8,043 ครั้ง
13 August 2020
INTERIOR DESIGN
แชร์

GRAB AND GO 2020 x SO/ BANGKOK

SO/ Bangkok

GRAB and GO : Art Thesis Exhibition

นิทรรศการแสดงงานออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ชิ้นงานโครงการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา สาขาการออกแบบภายใน วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้ร่วมมือกับทีมงานของโรงเเรม SO/ Bangkok มุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์อันยั่งยืน (sustainability design) รูปแบบใหม่ผ่าน การทำวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอแนวคิดหลักที่ว่าด้วยกระบวนการตีความงานออกแบบ เพื่อผลลัพธ์ที่ต่างออกไป และเกิดประโยชน์เชิงบวกอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้เนื้อหาของนิทรรศการยังสื่อสารกับผู้ประกอบการธุรกิจออกแบบ ถึงความพร้อมของนักศึกษาในการทำงานวิชาชีพอีกด้วย “READY TO WORK … !!” โดยนิทรรศการจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 1-8 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ในรูปแบบ on-ground to online จัดขึ้นที่โรงแรม SO/ Bangkok และช่องทาง online ที่ www.RSU-InteriorDesign.com พร้อมกันนี้สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.so-bangkok.com

แชร์