ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

You are The Designer.

8,599 ครั้ง
28 March 2021
DESIGN
แชร์

เมื่อคุณคิดอยากเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น คุณคือ นักออกแบบ

คุณเคยสังเกตสิ่งรอบๆตัว แล้วเห็นบางสิ่งบางอย่างเตะตา ประทับใจ อยากเข้าไปดูใกล้ๆ อยากเข้าไปสัมผัส เช่น สถานที่ๆสวย หรือ งานศิลปะที่คุณเห็นตามสื่อต่างๆ หรือ สถานที่ที่คุณไปแล้วรู้สึกสวย หากในใจลึกๆคุณสนุกกับสิ่งรอบตัว คุณน่าจะชอบ ศิลปะ และงานออกแบบ

งานเหล่านี้สร้างสรรค์จากกลุ่มอาชีพ “นักออกแบบ” ที่ได้คิดแล้วว่าจะทำอย่างไรให้คุณรู้สึกสนใจ จนไปถึง ประทับใจ หากแต่กระบวนการคิดและทำงานไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณเห็นอย่างเดียว แต่ได้ผ่านกระบวนการคิดการสื่อสาร ทำอย่างไรให้ชิ้นงาน หรือ สถานที่สวยๆนั้นไปถึงสายตาของคุณ อีกด้วย ดังนั้น หากความเข้าใจในการออกแบบของคุณ เป็นเพียงแค่ชิ้นงาน คุณอาจจะเข้าใจผิด


“การออกแบบ” จำเป็นต้องผ่าน “กระบวนการออกแบบ” ผ่านการตั้งโจทย์ แก้ปัญหา หรือ พัฒนาสิ่งต่าง ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ หรือ ลูกค้า หากคุณคิดว่า คุณไม่สามารถคิดอะไรแบบนี้ได้หรอก คนที่เป็นนักออกแบบต้องเป็นคนที่มีพรสวรรค์เท่านั้น คุณอาจจะเข้าใจตัวเองผิดเช่นกัน เพราะจริงๆแล้ว คุณเองก็สามารถเป็นนักออกแบบได้ ตั้งแต่สิ่งของ,พฤติกรรม จนถึงสังคม หากแต่คุณยังไม่เคยค้นพบตัวตน และความสามารถที่มีของคุณเท่านั้นเอง แล้วเราจะเป็นนักออกแบบได้เมื่อไหร่ คำตอบคือ เมื่อคุณได้เริ่มคิดที่อยากจะสร้างสรรค์ หรือ อยากเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง นั่นเอง 

ความคิดสร้างสรรค์ คือ สิ่งที่นักออกแบบต้องมี

ไม่ว่าคุณอยากจะสร้าง หรือ เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างก็ตาม สิ่งที่ทุกคนต้องมี คือ ความคิดสร้างสรรค์ เป็นองค์ประกอบสำคัญในการออกแบบ นักออกแบบ จำเป็นที่ต้องกล้าที่จะมีความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง เราต้องกล้าคิดอะไรใหม่ๆ คิดในสิ่งที่ยังไม่มีใครคิด หรือ นึกถึง และเมื่อเราคิด และ ลงมือ ทำก่อน โดยเฉพาะในยุคดิจิตอลนี้ คุณจะเป็นผู้นำในเรื่องนั้นๆทันที


การศึกษาที่จะช่วยสนับสนุนคุณ

สาขาการออกแบบ (Design Department) วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต เรามุ่งเน้นให้กล้าที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่ดี อย่างมีหลักการทั้งในเชิงทฤษฎี และปฏิบัติ ไม่ว่าคุณอยากจะออกแบบเพื่อสร้างความงาม หรือ เปลี่ยนแปลงบางอย่างให้สังคมดีขึ้น ผ่านกระบวนการเรียนการสอนจากเรา ที่เน้นวางรากฐานให้คุณกล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออก พร้อมที่จะส่งเสริมคุณ ให้คุณได้มั่นใจได้ว่า คุณเองก็สามารถเป็นนักออกแบบในสิ่งที่คุณตั้งใจอยากจะสร้างสรรค์มันขึ้นมานั่นเอง 

สาขาการออกแบบ วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต

www.artanddesignrangsit.com

แชร์